به در روش باز و بسته انجام میشود،
١- روش باز ناحیه کلوملا یا تیغه وسط بینى برش پله ایی یا v شکل داده میشود و پوست بینى از سطح غظروف و استخوان بینى ازاد میشود و قسمتهاى استخوان و غضروف بینى باز سازى شده و مجددا ترمیم میگردد
٢- روش بسته در این روش با برش از داخل سوراخهاى بینى به قسمتهاى مد نظر دسترسى پیدا کرده و ترمیم نواقص انجام میشود
در اعمال رینو پلاستى علاوه بر انجام معیارهاى زیبایی ،،نواقص تیغه میانى و پولیپ و کجى بینى ناشى از شکستگى هاى قبلى و افتادگى بینى ( بینى زین اسبى) دفرمیتى هاى هامپ و بولب نا همگنى سوراخهاى بینى نیز اصلاح میگردد.

جراحی بینیدر بین مردم ایران بسیار رواج یافته است، در بین خانم ها نسبت به آقایان استقبال بیشتری شده است. جراحی بینی یا رینوپلاستی جهت بهبود عملکرد ظاهر فرد و رفع انحراف بینی استفاده می شود، بینی در مرکز صورت قرار دارد و نقش بسزایی در ظاهر صورت و تنفس انسان و مرطوب کردن راه هوایی دارد. جراحی زیبایی بینی از حساسیت بالایی برخوردار می باشد. زیرا اگر جراحی بینی به درستی ا نجام نشود باعث اختلالاتی در تنفس و راه هوایی انسان می شود.
در هنگام جراحی بینی یک سری اصول باید رعایت شود تا مشکلی برای فرد ایجاد نکند، اندازه سوراخ های بینی نباید خیلی کوچک باشد و بینی نباید خیلی باریک شود، بهترین جراحی بینی زمانی است که بینی به صورت طبیعی جلوه نماید. پزشک باید از تکنیک های محافظه کارانه استفاده نماید تا ظاهربینی طبیعی به نظر آید. بینی زیبا، از نظر علم زیبا شناختی،به بینی گفته می شود که در وسط صورت ، در یک سوم میانی صورت قرار گیرد، و در حالت نیم رخ، ابتدای بینی فرد همسطح پلک بالایی او باشد. اندازه بینی بسیار مهم می باشد و باید با مابقی اجزای صورت هماهنگی داشته باشد.